Kancelaria Adwokacka Krystian Jamróz

Krystian Jamróz portret

Kancelaria

Kancelaria zlokalizowana została w dwóch punktach: w ścisłym centrum Krakowa przy ul. Królewskiej 8/5 a także w krakowskiej aglomeracji w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 170 B. Pomoc prawna świadczona jest na terenie całego kraju a spotkania odbywają się w formie tradycyjnej – stacjonarnie jak i zdalnej – za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Każda sprawa jest wyjątkową i niepowtarzalną historią stąd gwarantuje rzetelne i nieszablonowe podejście do powierzanych czynności.

Zdobyte doświadczenie pozwala na obsługę prawną osób fizycznych jak i przedsiębiorstw. Praktyka kancelarii opiera się na świadczeniu pomocy prawnej w formie porad oraz reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami ścigania, organami administracyjnymi oraz wszelkimi pozostałymi organami i instytucjami.

Terminy spotkań uzgadniane są indywidualnie z klientem. W celu umówienia spotkania zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź emaliowego.

Biuro Kancelarii

O mnie

Adwokat Krystian Jamróz

Jestem absolwentem studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo. Pracę magisterską p.t. „Instytucja pozwolenia na budowę w aspekcie materialnym i proceduralnym” napisaną pod kierownictwem prof. dr hab. Iwony Niżnik - Dobosz obroniłem w 2018 roku w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ. Następnie przystąpiłem do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, którą obywałem w latach 2019 – 2021 przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

 • 2019

  ukończyłem studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku: Prawo karne materialne i procesowe a także Prawo dowodowe

 • 2020

  ukończyłem, na mojej alma mater studia podyplomowe z zakresu Prawa zamówień publicznych.

 • 2021

  odbyłem Podstawowe Szkolenie z Mediacji przeprowadzone przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i uzyskałem tytuł mediatora.

 • 2022

  pozytywnie złożyłem egzamin adwokacki, a następnie uzyskałem wpis na listę adwokatów i rozpocząłem indywidualną praktykę adwokacką a także zostałem wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie

Prawnik

Posiadam kilkuletnie doświadczenie zdobyte w krakowskich kancelariach prawnych. Niejednokrotnie pełniłem funkcje kuratora procesowego. Głównym przedmiotem mojego zainteresowania pozostają nieruchomości, szeroko pojęte prawo cywilne, prawo rodzinne oraz prawo karne. Świadczę pomoc prawną dla osób fizycznych jak i prawnych na terenie całego kraju. Dążę do świadczenia najwyższej jakości usług i pełnego zaangażowania w każdą prowadzoną sprawę.

Prywatnie jeżdżę konno, pasjonują mnie podróże. Jestem również fanatykiem historii sztuki z której zdawałem maturę.

Zakres usług

Prawo Rodzinne i opiekuńcze

Adwokat Krystian Jamróz prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach o rozwód, separację, podział majątku, alimenty, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską, opiekę i kuratelę. Będąc przekonanym, iż sprawy te cechują emocje, gwarantuje wsparcie, zrozumienie, poufność oraz rzetelną pomoc prawną.

Prawo Cywilne

Adwokat Krystian Jamróz podejmie się pomocy prawnej w sprawach szeroko rozumianego prawa cywilnego tj. prawa rzeczowego i zobowiązań, prawa spadkowego, dóbr osobistych, odszkodowań i zadośćuczynień, prawa konsumentów. Pomoc obejmuje porady prawne, reprezentację przez sądami, urzędami, instytucjami, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych, analiza umów.

Prawo Karne

Adwokat Krystian Jamróz oferuje pomoc prawną w zakresie pełnienia funkcji obrońcy podejrzanego/oskarżonego jak i pełnomocnika oskarżyciela (pokrzywdzonego) we wszystkich stadiach postępowania karnego (przygotowawczego i sądowego), apelacyjnego, kasacyjnego, wznowieniowego oraz w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w wykonywaniu kary, postępowaniu o dozór elektroniczny.

Prawo Gospodarcze

W obszarze działalności Kancelarii pozostają sprawy gospodarcze. Kancelaria podejmie się obsługi podmiotów gospodarczych w tym jednoosobowych działalności gospodarczych jak i spółek prawa handlowego. Pomoc obejmuje w szczególności analizę i sporządzenie umów i innych dokumentów wymaganych w sprawie, rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym a także reprezentację członków zarządu jak i wspólników na walnych zgromadzeniach a także bieżącą obsługę firm.

Prawo Administracyjne

Adwokat Krystian Jamróz reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. W zakresie jego kompetencji leży dążenie do rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej poprzez inicjowanie postepowań i uzyskania w tym przedmiocie decyzji administracyjnej bądź postanowienia/wyroku.

Prawo Pracy

Kancelaria podejmie się reprezentacji zarówno pracowników jak i pracodawcy w sprawach pracowniczych.

Kontakt

Adwokat Krystian Jamróz T: 790 574 161 E: krystian.jamroz@adwokatura.pl
Kancelaria Adwokacka
ul.Krakowskie Przedmieście 170B
32-087 Zielonki
Filia Kraków
ul.Królewska 8/5
30-045 Kraków